Λάρισα, Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.500.000 € + ΦΠΑ

 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας –Θεσσαλονίκης) στην πόλη της Λάρισας, από τον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Σεμερτζίδη έως και την προσαρμογή στον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Διγενή, με την κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων καθώς και το αντίστοιχο παράπλευρο δίκτυο. Το συνολικό μήκος της αρτηρίας ανέρχεται σε 2,40km περίπου συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών της στην υφιστάμενη οδό αρχή και τέλους.

Για την αποχέτευση-αποστράγγιση των όμβριων από την κύρια και τις παράπλευρες οδούς κατασκευάζεται ένα υπόγειο δίκτυο αγωγών και φρεατίων το οποίο παραλαμβάνει τα όμβρια της οδού. Το υπόγειο δίκτυο αγωγών κατασκευάζεται από τους σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος Ecopal, διατομών από OD200 έως και OD800.

Date