Φανάρι, Περιφέρεια Κομοτηνής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.540.000 € + ΦΠΑ

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, στα Τοπικά Διαμερίσματα Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης, μαζί με τους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και τα αναγκαία αντλιοστάσια, για τη μεταφορά λυμάτων προς την Ε.Ε.Λ. Φαναρίου.

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 38.413 μ. αγωγών αποχέτευσης, εκ των οποίων τα 27.5730 μ. θα κατασκευαστούν με σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος Ecopal διατομής Φ250-500. Τα φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων που χρησιμοποιούνται είναι προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά συνθετικά υλικά (PE) εσωτερικής διαμέτρου D1000mm.

Date