Τα προϊόντα της Polieco Hellas επιλέχθηκαν για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Κουκουναριών και Τρούλου Δήμου Σκιάθου

Τα προϊόντα της Polieco Hellas επιλέχθηκαν για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Κουκουναριών και Τρούλου Δήμου Σκιάθου.

Το σημαντικό αυτό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή των Κουκουναριών Σκιάθου, μαζί με το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή και παράλληλα την πλήρη κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Τρούλου και την μεταφορά των λυμάτων προς το κεντρικό δίκτυο των Κουκουναριών (περιοχή ξενοδοχείου PALACE) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου απηρχαιωμένου και ανεπαρκούς πλέον δικτύου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου.

Προϋπολογισμός Έργου: 2.730.000 ευρώ

Date