Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Šachty a špeciálne tvarovky | Technický popisný list - Šachty
Späť na domovskú stránku


Technický popisný list - Šachty


1 - ŠACHTY S ODLIEVANÝM DNOM

Technický popisný list šachta DN/ID 400
Šachta s tromi vstupmi a jedným výstupom s odlievaným dnom s kruhovým prierezom, vyrobená rotačným lisovaním, vnútorne kanalizovaná, s priemerom DN/ID 400 s možnosťou pripojenia korugovaných rúr z HDPE alebo PVC rúr s priemermi DN/OD 160 alebo DN/OD 200 a to použitím špeciálnych tesnení, ktoré zabezpečujú vodotesnoť systému a bránia rozpojeniu rúr.
Šachta musí mať v hornej časti hrdlo, na ktoré je možné namontovať nadstavec z korugovanej rúry z HDPE s priemerom DN/ID 400mm a s triedou kruhovej tuhosti vyššou ako 4 kN/m2.
Do hornej časti šachty je možné namontovať sifón.
Šachta sa musí vyznačovať úplnou vodotesnosťou aj prípade, že sa objaví vysoká spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy.
Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.

Technický popisný list šachta DN/ID 600
Dodávka a uloženie polyetylénovej šachty s odlievaným dnom z PEMD s kruhovým prierezom, vyrobená rotačným odlievaním v súlade s normou UNI EN 13598-1. Šachta, vnútorne kanalizovaná, vysoká 440 mm, má vstup a výstup v jednej línii, ku ktorým môžu byť napojené korugované rúry z HDPE DN…………… prostredníctvom navareného hrdla, ktoré zabezpečuje vodotesnosť systému. Dno musí mať v hornej časti hrdlo, na ktoré je možné nasadiť predĺženie vytvorené z korugovanej rúry z HDPE DN/ID 600 mm dlhej ..................... mm, s triedou kruhovej tuhosti, ktorá musí byť minimálne 4 kN/m2. Šachta si musí zachovať úplnú vodotesnosť aj v prípade, keď sa objaví spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy. Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.

Technický popisný list šachta s tromi vstupmi DN/OD 630-800
Dodávka a uloženie polyetylénovej šachty s odlievaným dnom z PEMD s kruhovým prierezom, vyrobená rotačným odlievaním v súlade s normou UNI prEN 13598-1, certifikovaná značkou IIP UNI vydanou Talianskym Inštitútom pre plasty.

Šachta, vnútorne kanalizovaná vysoká (540 alebo 640 mm), má tri vstupy, z čoho dva 60°, a jeden výstup, ku ktorým je možné napájať korugované rúry z HDPE DN ................ (DN/OD 160-200-250-315 mm - DN/ID 300)..............., prostredníctvom navareného hrdla, ktoré má zabezpečiť vodotesnosť systému. Dno musí mať v hornej časti kužeľovitý adaptér, na ktorý je možné nasadiť predĺženie vytvorené z korugovanej rúry z HDPE DN ................ (630-800 mm) dlhej ..................... mm, s triedou kruhovej tuhosti, ktorá musí mať minimálne 4 kN/m2.
Šachta si musí zachovať úplnú vodotesnosť aj v prípade, keď sa objaví spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy.
Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.

Technický popisný list šachta s tromi vstupmi DN/OD 1000-1200
Dodávka a uloženie polyetylénovej šachty s odlievaným dnom z PEMD s kruhovým prierezom, vyrobená rotačným odlievaním, vnútorne kanalizovaná, priemeru................ (1000/1200 mm) a vysoká............. (540 alebo 640 mm), s tromi vstupmi, z čoho dva 60°, a jedným výstupom, ku ktorým je možné napájať korugované rúry z HDPE DN ................ (DN/OD 160-200-250-315 mm - DN/ID 300)..............., prostredníctvom navareného hrdla, ktoré má zabezpečiť vodotesnosť systému. Dno musí mať v hornej časti kužeľovitý adaptér, na ktorý je možné nasadiť predĺženie vytvorené z korugovanej rúry z HDPE DN ................ (1000-1200 mm) dlhej ..................... mm, s triedou kruhovej tuhosti, ktorá musí mať minimálne 4 kN/m2.
Šachta 1000/1200 mm je zakončená šachtovým kónusom z PEMD, vyrobeným rotačným lisovaním a nasadeným na predĺženie, s priemerom 1000/1200 mm, ktorý zúži šachtu do prielezného priemeru DN 600 mm umožňujúci vstup; šachtový kónus môže byť skrátený o dĺžku max 200 mm.
Šachta si musí zachovať úplnú vodotesnosť aj v prípade, keď sa objaví spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy.
Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.

Technický popisný list šachta priebežná DN/OD 1000-1200
Dodávka a uloženie priebežnej polyetylénovej šachty s odlievaným dnom z PEMD s kruhovým prierezom, vyrobená rotačným odlievaním, vnútorne kanalizovaná, priemeru................ (1000/1200 mm), na ktorú je možné napájať korugované rúry z HDPE DN ................... (DN/OD 250-315-400-500-630 - DN/ID 300-400-500) prostredníctvom navareného hrdla, ktoré má zabezpečiť vodotesnosť systému.
Dno musí mať v hornej časti kužeľovitý adaptér, na ktorý je možné nasadiť predĺženie vytvorené z korugovanej rúry z HDPE DN ................ (1000-1200 mm) dlhej ..................... mm, s triedou kruhovej tuhosti, ktorá musí mať minimálne 4 kN/m2.
Šachta 1000/1200 mm je zakončená šachtovým kónusom z PEMD, vyrobeným rotačným lisovaním a nasadeným na predĺženie, s priemerom 1000/1200 mm, ktorý zúži šachtu do prielezného priemeru DN 600 mm umožňujúci vstup; šachtový kónus môže byť skrátený o dĺžku max 200 mm.
Šachta si musí zachovať úplnú vodotesnosť aj v prípade, keď sa objaví spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy.
Šachta musí byť položená na lôžko z piesku hrubé aspoň 150 mm a musí byť obsypaná jemnozrnným kamenistým materiálom (trieda G1<16 mm a trieda G2<32 mm) zhutňovaným po 300 mm vrstvách. Rozloženie dopravného zaťaženia dosiahneme použitím betónovej platne s hrúbkou …………..mm s kruhovým otvorom s priemerom ………… mm, ktorú položíme na hornú časť šachty a do ktorej bude vsadený liatinový poklop triedy 400, ktorý rozloží dopravnú záťaž do okolitého terénu okolo šachty.
Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.


2 - ŠACHTY VYROBENÉ Z RÚRY ZVÁRANÍM

Technický popisný list šachty vyrobenej z rúry zváraním
Dodávka a uloženie priebežnej šachty z vysokohustotného polyetylénu vyrobenej z dvojstenných korugovaných rúr triedy SN 4 kN/m2, vhodne narezaných a vzájomne zvarených s vonkajším priemerom……….. mm a s výškou ………………………. mm.
Prechodová rúra je dvojstenná korugovaná rúra z polyetylénu vysokej hustoty, triedy SN 4 (alebo SN 8) kN/m2 s vonkajším priemerom ……..………mm. Dno šachty tvorí polyetylénová platňa hrubá 10 mm navarená k stenám šachty.
Koncová časť šachty 1000/1200 mm pozostáva zo šachtového kónusu z PEMD vyrobeného rotačným lisovaním. Nasadí sa na predĺženie s priemerom 1000/1200 mm, ktorý zúži šachtu do prielezného priemeru DN 600 mm umožňujúci vstup; šachtový kónus je možné skrátiť na dĺžku maximálne 200 mm.
Šachta si musí zachovať úplnú vodotesnosť aj v prípade, keď sa objaví spodná voda a musí vydržať vztlak vody a tlak okolitej pôdy.
Šachta musí byť uložená na lôžko z piesku hrubé aspoň 150 mm a obsypaná kamenistým jemnozrnným materiálom (trieda G1<16 mm a trieda G2<32 mm) zhutňovaným po každej 300 mm vrstve. Rozloženie dopravného zaťaženia dosiahneme použitím betónovej platne s hrúbkou …………..mm s kruhovým otvorom s priemerom ………… mm, ktorú položíme na hornú časť šachty a do ktorej bude vsadený liatinový poklop triedy 400, ktorý rozloží dopravnú záťaž do okolitého terénu okolo šachty. Šachta musí byť vyrobená v podniku, ktorý vlastní certifikát ISO 9001 pre navrhovanie a výrobu polyetylénových šácht.