Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Šachty a špeciálne tvarovky | Spádisková šachta tlmiaca energiu
Späť na domovskú stránku


Spádisková šachta tlmiaca energiu

Dodaná spádisková šachta tlmiaca energiu média pozostáva z PEMD dna kruhového prierezu vnútorného priemeru 1000 mm v tvare polgule, vyrobeného  rotačným tvarovaním. Navrhnutá je pre vstupy korugovaných PEHD rúr DN/OD DN / OD 160-200-250-315-400-500 - DN / ID 300-400) formou navareného hrdla ako vstup alebo výstup. Vstup i výstup môže byť urobený pod uhlom až do ..... stupňov. Výstup môže byť nastavený v závislosti geometrie vstupu. Dno má byť umiestnené na PE podstavci čo umožní ľahšie nastavenie hornej časti. Dno má v hornej časti hrdlo na zasunutie tela šachty, ktoré je tvorené korugovanou rúrou OD1000 alebo OD1200 požadovanej dĺžky a kruhovej tuhosti minimálne 4 kN/m2.

Horná časť šachty je ukončená PEMD kónickou redukciou, vyrobenou rotačným tvarovaním a nasunutou na telo šachty (OD1000 alebo OD1200), zakončenou otvorom pre poklop DN600. Kónickú redukciu možno skrátiť až na 200 mm.

Horná časť šachty musí byť úplne hydraulicky utesnená, aby odolala zvýšenej sile vody a zeminy. Má byť inštalovaná v pieskovom lôžku výšky aspoň 150 mm a zhutnenom kompaktným materiálom redukovanej granulometrie (triedy G1 <16 mm and triedy G2 <32 mm) po vrstvách 300 mm. Rozloženie sily pôsobiacej z vozovky nad šachtou musí byť zabezpečené armovaným roznášacím prstencom príslušnej hrúbky so stredovým otvorom, ktorý zodpovedá priemeru kónickej redukcie. Prstenec musí byť schopný rozptýliť silu pôsobiacu na poklop triedy D400 mimo kónickej reducie a šachty.

Vrch šachty musí byť vyrobený v súlade s certifikátmi
9001:2000 ;ISO 14001:2004 a ISO OHSAS 18001:2007.