Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Šachty a špeciálne tvarovky | Šachty vyrobené z rúr
Späť na domovskú stránku


Šachty vyrobené z rúr

Výhody:

Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia, a uskladnenie do pokládky na stavenisku.
Garancia vodotesnosti celého systému, vďaka prítomnosti zasunutých rúr pri vstupe aj výstupe zo šachty.
Možnosť realizácie šachty na základe žiadosti klienta alebo projektanta ( napríklad naklonené šachty, šachty s viacerými výstupmi, šachty na studňu).
Možnosť mať celý kanalizačný systém z rovnakého materiálu.

Technická charakteristika:

Šachty z rúr múžu byť spravené dvomi spôsobmi:

1. Rovné dno;
2. Dno s kanálmi.Príslušenstvo


V prípade automobilovej dopravy za použitia distribučných dosiek do betónu.
Tieto dosky na ktoré sa dávajú inšpekčné poklopy, prevedú zaťaženie na pevnej zemi priamo do priestoru terénu a nie na šachtu. 


       
             
Do vnútra šachy je možné vložiť rebrík z oceľu pokrytý polyetylénom s 30 cm rozostupom.