Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Šachty a špeciálne tvarovky | Návod na ukladanie
Späť na domovskú stránku


Návod na ukladanie


Podobne ako pri plastových rúrach aj pri kladení polyetylénových šácht je potrebné šachtu uložiť na lôžko, obsypať ju dobre zhutneným materiálom, čo ľahko dosiahneme použitím jemnozrnného materiálu (hrubý piesok, kamenná drť alebo štrkopiesok).

    
Tento spôsob kladenia je nevyhnutný, aby nedošlo k poklesu pôdy okolo šachty a môže sa realizovať pomocou jednoduchých strojov (zhutňovačov). Navyše použitie obsypového materiálu v zákopovej ryhe, bráni vypuklinám alebo prepadlinám na rúre, javom spôsobovaným kolísaním spodných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom deformácií rozličných povrchov.