Novinky a Udalosti

31/07/2020 - KIO Technical Manual

New KIO Technical Manual is available

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja
Cesta: NOVINKY | TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja
Späť na domovskú stránku

TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

25/09/2019

S potešením oznamujeme všetkým našim partnerom, že naša spoločnosť POLIECO SLOVAKIA s.r.o. (člen Polieco Group) sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja.

Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi: General Partner UniCredit Bank, odborný garant Deloitte a dátový partner Bisnode.

Hodnotenie je založené na verejne dostupných ukazovatel'och z účtovnej závierky za rok 2018.

Ciel'om rebrí
čka je odmeniť spoločnosti, ktoré svojím zodpovedným prístupom prispievajú ku kvalite podnikatl'ského prostredia na Slovensku.

Táto cena súvisí s mediálnym pokrytím spoločnosti POLIECO SLOVAKIA s.r.o. ako úspešnej a zdravej spoločnosti. Spoločnosť bez obchodovania s rizikom teda môže splácať svoje záväzky včas a zákazníci sa nemusia obávať reštrukturalizácie alebo bankrotu.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 11. septembra 2019 v Trnave.

Poïakovanie patrí všetkým našim partnerom, dodávatel'om a klientom. Túto cenu sme vyhrali aj vašou zásluhou!