Novinky a Udalosti

31/07/2020 - KIO Technical Manual

New KIO Technical Manual is available

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja
Cesta: Kanalizácia | Potrubie Ecopal SN16
Späť na domovskú stránku


Potrubie Ecopal SN16

Polypropylénové korugované rúry s vysokým modulom pružnosti

Výrobný sortiment rúr (SN4 - SN8) dopĺňa nový typ rúry Ecopal SN 16.

Je vyrobená z polypropylénu s vysokým modulom pružnosti, čo umožňuje zaradenie tohto výrobku do triedy kruhovej tuhosti SN 16 kN/m2. Hmotnosť PP rúry je iba o málo vyššia ako hmotnosť HDPE rúry triedy SN8.

Rúra sa vyrába v priemeroch od DN/OD 250 do DN/OD 1200 mm a spája sa pomocou polyetylénových presuviek a gumených tesniacich krúžkov /EPDM/. 


Technický popisný list
Štruktúrovaná polypropylénová rúra s vysokým modulom pružnosti (PP-HM) koextrúzna s vnútornou stenou béžovej farby a s vonkajšou stenou farby čiernej pre beztlakové kanalizačné rozvody ukladané do zeme, vyrábaná podľa normy STN EN 13476-1 typu B a opatrená certifikačnou značkou vydanou Talianskym inštitútom umelých hmôt, s triedou kruhovej tuhosti SN16 kN/m2, dodávaná v tyčiach dlhých 5 (alebo 12) m. Spájanie sa realizuje pomocou zasúvacej presuvky, z materiálu PEAD, ktorý je označený značkou PIIP/a a tesniaceho krúžku z EPDM (guma). Rúra sa môže vyrábať iba v certifikovanom podniku podľa noriem ISO 9001.

1.
Vonkajší priemer DE......
vnútorný minimálny priemer Di......
(≥ ako minimálny, stanovený referenčnou normou);
2. Trieda kruhovej tuhosti SN nameraná na vzorkách výrobku podľa STN EN ISO 9969;
3. Odolnosť voči obrusovaniu podľa normy STN EN 295-3;
4. Vodotesnosť spojovacieho systému je certifikovaná na pretlak 0,5 bar a podtlak 0,3 bar po dobu 15 minút podľa normy STN EN 1277;
5. Označenie rúry podľa normy tvorí: obchodné meno, značka IIP UNI (len pre DN/ID) a číslo normy, nominálny priemer (DN/ID o DN/OD), kruhová tuhosť, typ materiálu, typ profilu, kód výrobného podniku, deň/ mesiac/ rok, hodina/ minúta výroby.

Technické vlastnosti

Stiahnite si dokument “Technické vlastnosti” Ecopal SN16 DN/ID vo formáte .pdf (191 Kb)
Stiahnite si dokument “Technické vlastnosti” Ecopal SN16 DN/OD vo formáte .pdf (188 Kb)