Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Kanalizácia | Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer
Späť na domovskú stránku


Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer

Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer

Výrobný sortiment
Vonkajší priemer
(mm)
160 200 250 315 350 400 465 500 580 630 700 800 930 1000 1200 1395
Vnútorný priemer
(mm)
135 170 218 273 300 344 400 427 500 533 600 691 800 855 1024 1200
Počet 6m rúr na palete 46 30 20 12 10 8 5 Voľne ložené
Metre na jeden kamión 2208 1440 960 576 480 384 240 240 192 180 144 108 72 60 48 36

Technický popisný list

Štruktúrovaná dvojstenná rúra vyrobená koextrúznou metódou - vnútorná stena bielej farby je hladká, vonkajšia farby čiernej je rebrovaná - z polyetylénu vysokej hustoty pre beztlakové do zeme uložené kanalizačné rozvody vyrobené podľa normy STN EN 13476 typu B, certifikované značkou PIIP vydanou Talianskym inštitútom umelých hmôt, s triedou kruhovej tuhosti SN 4 (alebo 8) kN/m2, v tyčiach dlhých 6 (alebo 8) m, so systémom spájania pomocou násuvnej presuvky z PEAD označenej značkou PIIP a tesniacim krúžkom s lemom z gumy PEAD. Rúra musí byť vyrobená v certifikovanom podniku podľa noriem ISO 9001.

1.
Nominálny vonkajší priemer DE..........
minimálny vnútorný priemer Di...........
(≥ ako minimálny, stanovený referenčnou normou);
2. Trieda kruhovej tuhosti SN nameraná na vzorkách výrobku podľa normy STN EN ISO 9969;
3. Odolnosť voči obrusovaniu podľa normy STN EN 295-3;
4. Certifikovaná vodotesnosť systému v spojoch pri pretlaku 0,5 bar a podtlaku 0,3 bar po dobu 15 minút podľa normy STN EN 1277;
5. Kruhová tuhosť pri konštantnom zaťažení po dobu 24 hodín podľa normy DIN 16961 časť 2;
6. Označenie podľa normy sa skladá z obchodného mena, značky IIP UNI a čísla normy, nominálneho (menovitého) priemeru, triedy tuhosti, typu materiálu, typu profilu, kódu výrob. podniku, dňa/mesiaca/ roku a hodiny/ minút vyrobenia;
7. Ostatné požadované značky kvality:
- francúzska značka CSTBat;
- nemecká značka U;
- španielska značka AENOR.
Hydraulická tabuľka
Výpočet sa vykonáva pomocou metódy GAUCKLER-STRICKER. Parameter nerovnosti, ktorý stanovuje ASTM, sa odporúča pre bežné kanalizačné systémy vybavené šachtami, prípojkami, s oblúkovitými časťami potrubia a cestnými zbernými vpusťami: Ks=80.
Odporúčané rýchlosti sú:
- od 0,5 za 4 m/s pre splaškové vody;
- od 0,5 do 7m/s pre dažďové vody.DN
mm
DI
mm
Sklon 2‰ Sklon 5‰ Sklon 1% Sklon 5%
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
160 135 5,75 0,41 9,09 0,65 12,85 0,91 28,73 2,05
200 170 10,63 0,48 16,80 0,75 23,76 1,07 53,13 2,39
250 218 20,63 0,56 32,61 0,89 46,12 1,26 103,13 2,82
315 273 37,58 0,65 59,42 1,03 84,03 1,46 187,90 3,27
350 300 48,33 0,70 76,41 1,10 108,06 1,56 241,64 3,48
400 344 69,61 0,76 110,07 1,21 155,66 1,71 348,06 3,82
465 400 104,08 0,84 164,56 1,33 232,73 1,89 520,39 4,22
500 427 123,88 0,88 195,87 1,39 277,01 1,97 619,41 4,41
580 500 188,71 0,98 298,37 1,55 421,96 2,19 943,53 4,90
630 533 223,77 1,02 353,82 1,62 500,37 2,29 1118,86 5,11
700 600 306,86 1,11 485,18 1,75 689,15 2,47 1534,29 5,53
800 691 447,17 1,22 707,04 1,92 999,91 2,72 2235,86 6,08
930 800 660,86 1,34 1044,91 2,12 1477,72 3,00 3304,28 6,70
1000 855 789,06 1,40 1247,61 2,21 1764,39 3,13 3945,30 7,00
1200 1024 1276,44 1,58 2018,23 2,50 2854,21 3,53 6382,20 7,90
 1395 1200 1978,43  1,76 3080,73 2,78  4356,81  3,93  9742,13  8,78 

Technické vlastnosti

Stiahnite si dokument “Technické vlastnosti” vo formáte .pdf
  (250 Kb)