Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Kanalizácia | Potrubie Ecopal so systémom NO-LOSS
Späť na domovskú stránku


Potrubie Ecopal so systémom NO-LOSS

Rozpínavé tesnenie zabraňujúce únikom alebo prienikom

Úlohou tesnenia „no loss“ je zabezpečiť dokonalú nepriepustnosť systému tam, kde pre rozličné príčiny bežné riešenie pomocou gumeného tesnenia EPDM stráca svoju účinnosť.
Tesnenie „no loss“ má pri kontakte s vodou schopnosť viac ako strojnásobiť svoj objem, vďaka čomu dokáže vyplniť celý voľný priestor medzi rebrami potrubia a hrdlom.

Tesnenie „no loss“ sa používa ako doplnok k bežne používanému systému, ktorý tvoria tesnenie z EPDM a hrdlo, a montuje sa medzi druhé a tretie rebro potrubia.

Úloha tesnenia "NO-LOSS"
Priesaky v spojoch predstavujú sériu problémov pre životné prostredie. Tesnenie "no loss" slúži ako nepriepustná bariéra, ktorej úlohou je predchádzať situáciám, ako sú:

-únik odvádzaných vôd z potrubia do okolitého prostredia;
-infiltrácia podzemnej vody do vnútra potrubia.


Montáž a inštalácia
Tesnenie "no loss" sa dodáva na stavbu už namontované; pri preprave je chránené obalom, aby sa predišlo kontaktu s vodou alebo vlhkosťou a tým k znehodnoteniu tesnenia. Na stavbe potom stačí iba strhnúť ochranu tesnenia "no loss", vložiť gumené tesnenie do poslednej drážky potrubia a montovať presuvku.

Výrobný sortiment
Výrobný sortiment ponúka vonkajšie priemery OD DN 250 do DN 800 a vnútorné priemery ID od DN 300 do DN 800.

Technický popisný list
Systém tvorí korugované potrubie z polyetylénu vysokej hustoty alebo z polypropylénu s vysokým modulom pružnosti pre beztlakové kanalizačné potrubia uložené v zemi, vyrobené podľa normy UNI 10968 a podľa normy STN EN13476-1. Potrubia sa spájajú pomocou nasúvacej presuvky z PEAD onačenej značkou PIIP/a, tesniaceho krúžku z EPDM a tesnenia "no loss" ktoré pri kontakte s vodou zväčšuje svoj objem. Tesnenie sa montuje do drážky medzi druhé a tretie rebro potrubia.

Technické vlastnosti

Stiahnite si dokument “Technické vlastnosti” vo formáte .pdf (183 Kb)