Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Kanalizácia | Rúry Ecopal PP SN8-SN10-SN12
Späť na domovskú stránku


Rúry Ecopal PP SN8-SN10-SN12

Polypropylénové korugované rúry s vysokým modulom pružnosti

Výrobný sortiment rúr (SN4 - SN8 - SN16) dopĺňa nový typ rúry Ecopal PP SN 8 - SN10 - SN12.

Je vyrobená z POLYPROPYLÉNU s vysokým modulom pružnosti, čo umožňuje zaradenie tohto výrobku do triedy kruhovej tuhosti SN 8 - SN 10 - SN 12 kN/m2. Hmotnosť PP rúry je iba o málo vyššia ako hmotnosť HDPE rúry.

Rúra sa vyrába v priemeroch od DN/OD 160 do DN/OD 1000 mm a spája sa pomocou polyetylénových presuviek a gumených tesniacich krúžkov /EPDM/.

Technický popisný list

Štruktúrovaná polypropylénová rúra s vysokým modulom pružnosti (PP-HM) koextrúzna s vnútornou stenou sivej farby a s vonkajšou stenou farby čiernej pre beztlakové kanalizačné rozvody ukladané do zeme, vyrábaná podľa normy STN EN 13476-1 typu B , s triedou kruhovej tuhosti SN 8- SN 10 - SN 12 kN/m2, dodávaná v tyčiach dlhých 6 (alebo 12) m. Spájanie sa realizuje pomocou zasúvacej presuvky, z materiálu PEAD, ktorý je označený značkou PIIP/a a tesniaceho krúžku z EPDM (guma). Rúra sa môže vyrábať iba v certifikovanom podniku podľa noriem ISO 9001.

Rúra sa môže vyrábať iba v certifikovanom podniku podľa noriem ISO 9001.
1.
    Vonkajší priemer DE......
vnútorný minimálny priemer Di......
(≥ ako minimálny, stanovený referenčnou normou);
2.    Trieda kruhovej tuhosti SN nameraná na vzorkách výrobku podľa STN EN ISO 9969;
3.    Odolnosť voči obrusovaniu podľa normy STN EN 295-3;
4.    Vodotesnosť spojovacieho systému je certifikovaná na pretlak 0,5 bar a podtlak 0,3 bar po dobu 15 minút podľa normy STN EN 1277;
5.    Označenie rúry podľa normy tvorí: obchodné meno, značka IIP UNI (len pre DN/ID) a číslo normy, nominálny priemer (DN/ID o DN/OD), kruhová tuhosť, typ materiálu, typ profilu, kód výrobného podniku, deň/ mesiac/ rok, hodina/ minúta výroby.