Novinky a Udalosti

31/07/2020 - KIO Technical Manual

New KIO Technical Manual is available

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja
Cesta: Kanalizácia | Spájanie s presuvkami
Späť na domovskú stránku


Spájanie s presuvkami


Tesniaci krúžok sa osádza do drážky za prvé rebro rúry (na rúrach od DN/OD 250 mm do DN/OD 1200 mm a od DN/ID 300 do DN/ID 800) alebo za druhé rebro rúry (na rúrach od DN/OD160 mm do DN/OD 200 mm). Presuvky treba montovať na tyče konštantným a rovnomerným zatláčaním až na doraz.Osadenie tesniaceho krúžku dovnútra drážky sa vykonáva ručne; v prípade veľkých priemerov sa pri montáži môžu používať páky.

Pre uľahčenie zasunutia rúry je dobrým pravidlom namazať vnútrajšok presuvky skôr ako tesniaci krúžok, lebo na ten sa pri montáži nalepí piesok alebo zemina, čo neskôr spôsobuje problémy s tesnosťou systému.      Pri montáži sa odporúča používať strojovú techniku a dosku najmä vtedy, ak chceme rovnomerne rozložiť tlak na rúru.
       
Voľba krycieho materiálu pre výkop je veľmi dôležitá. Materiál musí byť takej konzistencie, aby jeho zrná zapadli do drážok rebrovania. Takýto materiál umožňuje aj optimálnu drenáž v prípade spodnej vody.