KIO B125

KIO B125

Poklop KIO triedy B125 je naším najuniverzálnejším poklopom: vyrába sa v štvorcovom alebo okrúhlom tvare, s plochým rámom a sacím systémom.

Na požiadanie sú k dispozícii uzamykacie systémy z kompozitného materiálu alebo  ocele. K dispozícii je tiež možnosť prispôsobiť veko s logami alebo písaním.

Poklop KIO B125 sa používa na peších a podobných miestach, parkoviskách alebo viacpodlažných parkoviskách, ako sa uvádza v norme EN 124-1.