ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια | Προδιαγραφές
Πίσω στο σπίτι


Προδιαγραφές


1 - ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΧΥΤΗ ΒΑΣΗ

Προδιαγραφές: Φρεάτια τριών εισόδων DN/ID 400 mm
Φρεάτιο τριών-εισόδων-μιας-εξόδου από χυτή βάση σε κυκλικό σχήμα από PEMD κατασκευασμένο με τη μέθοδο rotomoulding, παρέχεται με εσωτερικό διαμορφωμένο πυθμένα, σε διάμετρους DN/ID 400 mm και σχεδιασμένο για τη σύνδεση με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PE ή με σωλήνες PVC με διάμετρο DN/OD 160 ή DN/OD 200 με τη βοήθεια των ειδικών δακτύλιων που αποτρέπουν τη μετατόπιση των σωλήνων και εξασφαλίζουν τη στεγανότητα του συστήματος. Το άνω μέρος του φρεατίου μπορεί να ενωθεί με δακτύλιο για τη σύνδεση σωλήνα δομημένων τοιχωμάτων PE με διάμετρο DN/ID 400 mm, με κατηγορία ακαμψίας 4 kN/m2.
Στο άνω μέρος του φρεατίου μπορεί να τοποθετηθεί κυλινδρικό σιφώνι.
Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό ακόμη και με την παρουσία υπόγειων νερών και κατάλληλο για την μείωση της ώθησης ανύψωσης του ύδατος και της ώθησης του εδάφους.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).

Προδιαγραφές: Φρεατίο εισόδου-εξόδου DN/ID 600 mm
Φρεατίο πολυαιθυλενίου το οποίο αποτελείται από χυτή κυκλική βάση PEMD, κατασκευασμένο με τη μέθοδο rotomoulding, και σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 13598-1. Το φρεάτιο, παρέχεται με εσωτερικό διαμορφωμένο πυθμένα, ύψος φρεατίου 440 mm με μία είσοδο και μια έξοδο, σχεδιασμένες για την ένωση με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PE DN ................ (DN/OD 160-200-250-315 mm - DN/ID 300) χρησιμοποιώντας συγκολλημένη μισή μούφα που εγγυάται την υδραυλική στεγανότητα του συστήματος.
Η βάση του φρεατίου παρουσιάζει μια υποδοχή στο άνω μέρος του για την ένωση με ανυψωτικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος PEAD με DN/ID 600 και ..................... mm, με κατηγορία ακαμψίας 4 kN/m2.
Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό ακόμη και με την παρουσία υπόγειων νερών και κατάλληλο για την μείωση της ώθησης ανύψωσης του ύδατος και της ώθησης του εδάφους.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).

Προδιαγραφές: Φρεάτιο Τριών Εισόδων DN/OD 630-800 mm
Φρεατίο πολυαιθυλενίου το οποίο αποτελείται από χυτή κυκλική βάση PEMD, κατασκευασμένο με τη μέθοδο rotomoulding, σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 13598-1, πιστοποιημένο από το Ιταλικό Ιδρυμα Πλαστικών με το IIP UNI.
Το φρεάτιο παρέχεται με εσωτερικό διαμορφωμένο πυθμένα, ύψος φρεάτιου 540 ή 640 mm, με τρεις εισόδους με δυνατότητα εισαγωγής μεμβρανών, δύο εκ των οποίων σε γωνία 60°, και μια έξοδο, προσχεδιάσμένη για ένωση με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PE DN ................ (DN/OD 160-200-250-315 mm - DN/ID 300) χρησιμοποιώντας συγκολλημένη μισή μούφα που εγγυάται την υδραυλική στεγανότητα του συστήματος. Η βάση πρέπει να είναι κατάλληλη για τη λήψη επέκτασης ένωσης με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PEAD DN................ (630-800 mm) και ..................... mm σε μήκος, με κατηγορία ακαμψίας 4 kN/m2.
Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό ακόμη και με την παρουσία υπόγειων νερών και επίσης κατάλληλο για την μείωση της ώθησης ανύψωσης του ύδατος και της ώθησης του εδάφους.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).

Προδιαγραφές: Φρεάτιο Τριών Εισόδων DN/OD 1000-1200mm
Φρεατίο πολυαιθυλενίου το οποίο αποτελείται από χυτή κυκλική βάση PEMD, κατασκευασμένο με τη μέθοδο rotomoulding, με εσωτερικό διαμορφωμένο πυθμένα, διαμέτρου .................... (1000/1200 mm) και ................. (570 ή 670 mm) σε ύψος. Έχει τρεις εισόδους, δύο από τους οποίους σε γωνία 60°, και μια έξοδο, σχεδιασμένο για ένωση με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PEAD DN................ (250-315-400-500 mm) χρησιμοποιώντας συγκολλημένη μισή μούφα που εγγυάται την υδραυλική στεγανότητα του συστήματος. Η βάση πρέπει να είναι κατάλληλη για την λήψη επέκτασης ένωσης με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PEAD DN................... (1000-1200 mm), ..................... mm σε μήκος και με κατηγορία ακαμψίας 4 kN/m2.
Στο άνω άκρο του ανυψωτικού σωλήνα του φρεατίου 1000/1200 mm μπορεί να τοποθετηθεί κωνική διατομή PEMD, με διάμετρο 1000/1200 mm, εισόδου DN 600 mm για εύκολη πρόσβαση στο φρεάτιο.
Το στόμιο της κωνικής διατομής μπορεί να κοπεί στο επάνω μέρος μέχρι σε ύψος 200 mm ανάλογα με τις ανάγκες σε ύψος του έργου.
Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό ακόμη και με την παρουσία υπόγειων νερών και επίσης κατάλληλο για την μείωση της ώθησης ανύψωσης του ύδατος και της ώθησης του εδάφους.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).

Προδιαγραφές: Φρεάτιο σε σειρά DN/OD 1000-1200
Φρεατίο πολυαιθυλενίου σε σειρά το οποίο αποτελείται από χυτή κυκλική βάση PEMD, κατασκευασμένο με τη μέθοδο rotomoulding, με εσωτερικό διαμορφωμένο πυθμένα διαμέτρου.................... (1000/1200 mm), σχεδιάσμένο για ένωση με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PEAD DN ................ (DN/OD 250-315-400-500-630 - DN/ID 300-400-500) χάρη στην συγκολλημένη μισή μούφα στην είσοδο και την έξοδο. Η βάση του φρεατίου θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη λήψη επέκτασης ένωσης με σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων PEAD DN ............... (1000-1200 mm), .............. mm σε μήκος, και κατηγορία ακαμψίας 4 kN/m2.
Στο άνω άκρο του ανυψωτικού σωλήνα του φρεατίου 1000/1200 mm μπορεί να τοποθετηθεί κωνική διατομή PEMD, με διάμετρο 1000/1200 mm, εισόδου DN 600 mm για εύκολη πρόσβαση στο φρεάτιο. Το στόμιο της κωνικής διατομής μπορεί να κοπεί στο επάνω μέρος μέχρι 200 mm ανάλογα με τις ανάγκες σε ύψος του έργου.
Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό ακόμη και με την παρουσία υπόγειων νερών και κατάλληλο για την μείωση της ώθησης ανύψωσης του ύδατος και της ώθησης του εδάφους.
Το φρεάτιο θα πρέπει να εγκατασταθεί σε στρώμα με άμμο τουλάχιστον 150 mm και να ολοκληρωθεί η στρώση με μίγμα αμμοχάλικου χαμηλής διατομής (κατηγορίας G1 < 16 και κατηγορίας G2 < 32 mm) που συμπιέζεται από στρώματα 300 mm. Η κατανομή του οδικού φορτίου μπορεί να γίνει με τσιμεντένια πλάκα πάχους ............ εκατ.( Διατίθεται ειδικό καλούπι για αυτόν τον σκοπό –Load Distribution Formwork), με κεντρική οπή Ø ............ mm, που εγκαθίσταται στο άνω μέρος του φρεατίου, για την τοποθέτηση χυτοσιδηρού καλύματος κατηγορίας D400, που επιτρέπει τη διανομή των οδικών φορτίων γύρω από το φρεάτιο.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).


2 - ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ

Προδιαγραφές: Φρεάτιο κατασκευασμένο από σωλήνα
Φρεατίο απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, από σωλήνα διπλού τοιχώματος κατηγορίας SN 8 KN/m2 με εξωτερική διάμετρο …….. mm και ύψος ……… mm. Ο κυρίως σωλήνας θα πρέπει να είναι δομημένου τοιχώματος κατηγορίας PEAD SN 4 ( ή SN 8) KN/m2 με εξωτερική διάμετρο……….. mm.
Στο άνω άκρο του ανυψωτικού σωλήνα του φρεατίου 1000/1200 mm μπορεί να τοποθετηθεί κωνική διατομή PEMD, με διάμετρο 1000/1200 mm, εισόδου DN 600 mm για εύκολη πρόσβαση στο φρεάτιο. Το στόμιο της κωνικής διατομής μπορεί να κοπεί στο επάνω μέρος μέχρι 200 mm ανάλογα με τις ανάγκες σε ύψος του έργου.
Το φρεάτιο πρέπει να κατασκευαστεί από επιχείρηση πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 για κατασκευή φρεατίων PE και με ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική πιστοποίηση).