ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια | κατασκευασμένο από σωλήνα
Πίσω στο σπίτι


κατασκευασμένο από σωλήνα

Κύρια πλεονεκτήματα:
. Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση στο εργοτάξιο;
. Η στεγανότητα ολόκληρου του συστήματος εγγυάται από το τάπες που τοποθετούνται στην είσοδο και την έξοδο των φρεατίων;
. Τα φρεάτια μπορούν να σχεδιαστούν κατόπιν απαιτήσεως των μηχανικών του εκάστοτε έργου (δηλ. Φρεάτια σε σχήμα L, φρεάτια πολλαπλών εισόδων);
. Τοποθέτηση σύστηματος σωλήνων αποχέτευσης κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα φρεάτια που προέρχονται από σωλήνες είναι διαθέσιμα σε δύο τύπους όσον αφορά τον πυθμένα:
1.  Επίπεδου πυθμένα (flat bottom);
2.  Πυθμένα διαμορφωμένης ροής (κανάλι- channel bottom).Εξαρτήματα

Σε περίπτωση μεγάλης κυκλοφορίας, προτείνουμε τη χρήση τσιμεντένιων πλακών για τη κατανομή των φορτίων. Χάρη σε αυτές τις πλάκες, όπου εγκαθίστανται τα καλύματα αγωγών επιθεώρησης, οποιεσδήποτε υπερφορτώσεις διανέμονται περιμετρικά και όχι απευθείας επάνω στο φρεάτιο.      
 

Στο εσωτερικό του φρεατίου μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μια σκάλα με χαλύβδυνα σκαλοπάτια καλυμμένα με πολυαιθυλένιο σε αποστάσεις των 30 εκ.