ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια | Χυτή βάση για Φρεάτια
Πίσω στο σπίτι


Χυτή βάση για Φρεάτια

Κύρια πλεονεκτήματα:

. Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση στο εργοτάξιο;
. Εγγυημένη στεγανότητα από τον δακτύλιο που τοποθετείται μεταξύ της βάσης και των δακτυλίων ανάμεσα στη βάση και του σωλήνες;
. Γρήγορη παράδοση;
. Εύκολη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο;
. Τοποθέτηση συστήματος σωλήνων αποχέτευσης παραγόμενο από το ίδιο υλικό;
. Δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνες διαφορετικών υλικών (PEAD, PVC, κεραμικούς).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Έξη τύποι χυτών βάσεων είναι διαθέσιμοι: ένας για φρεάτια διαμέτρων ID 400 mm, ένας για φρεάτια διαμέτρων ID 600 mm, ένας για φρεάτια διαμέτρων OD 630/800 mm, ένας για φρεάτια διαμέτρων OD 1200/
ID1000 mm για σύνδεση με σωλήνες έως DN315/400mm και δύο για φρεάτια διαμέτρων DN 1000/1200 mm. Οι βάσεις επιτρέπουν την εισαγωγή σωλήνων από DN 110 mm έως DN 630 mm.

Το ειδικό κωνικό σχήμα καθιστά ευκολότερη την εισαγωγή ανυψωτικού σωλήνα και εξασφαλίζει την τέλεια υδραυλική στεγανότητα όταν ο σωλήνας έχει ενωθεί ή συγκολληθεί. Επιπλέον το φρεάτιο Ecopal επιτρέπει την τοποθέτηση της βάσης σύμφωνα με τη θέση αγωγών.

Οι οριζόντιες ενώσεις γίνονται με την κοπή του τοίχου της εισόδου με ειδικά εργαλεία και με την τοποθέτηση του ειδικού δακτύλιου. Αυτός ο δακτύλιος είναι σχεδιασμένος ακριβώς για το Ecopal και εγγυάται την τέλεια στεγανοποίηση ακόμα και σε σωληνώσεις που δεν είναι τοποθετημένες σε ευθεία και αποτρέπει τη μετατόπιση των αγωγών.

Τα ακόλουθα χυτά φρεάτια βάσης είναι διαθέσιμα με:
- τρεις εισόδους (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 90°) για το φρεάτιο DN/ID 400mm;
- φρεάτιο σε σειρά DN/ID 600mm;
- τρεις εισόδους (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°) για το φρεάτιο DN 630-800mm;

-τρεις εισόδους (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°) για το φρεάτιο DN/OD1200/ ID1000mm για σύνδεση με σωλήνες έως DN315/400;
- τρεις εισόδους (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°) για το φρεάτιο DN1000-1200mm;
- φρεάτιο σε σειρά DN 1000-1200mm.     

Χυτή βάση τριών εισόδων (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 90°)
για το φρεάτιο DN/ID 400mm

- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου:

DN/OD 200mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου:

DN/OD 200 mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου: δακτύλιος
- ανυψωτικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος
DN/ID 400mm
- σύνδεσμος βάσης : δακτύλιος

Φρεάτιο σε σειρά DN/ID 600mm
- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD και ID
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου:

 DN/ID 300mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου:

DN/ID 300mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου: συγκολλημένη μισή μούφα
- ανυψωτικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος
DN/ID 600mm
- σύνδεσμος βάσης: δακτύλιος ή συγκόλληση

Χυτή βάση τριών εισόδων (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°) για το φρεάτιο DN/OD 630 – OD 800mm
- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD και ID
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου: DN300mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου:

DN 400mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου: συγκολλημένη μισή μούφα ή δακτύλιος
- ανυψωτικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος DN 630-800mm
- σύνδεσμος βάσης: δακτύλιος ή συγκόλληση

Χυτή βάση τριών εισόδων (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°)
για το φρεάτιο DN/OD 1200 -
ID 1000mm
- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD και ID
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου:
DN315/400mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου:

DN 315/400mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου: συγκολλημένη μισή μούφα
- ανυψωτικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος DN/OD 1200-
ID1000mm
- σύνδεσμος βάσης: δακτύλιος ή συγκόλληση
- κωνική διατομή: ομόκεντρο DN/
OD 1200/ID1000mm και εκκεντρικό


Χυτή βάση τριών εισόδων (μία σε σειρά + δύο σε γωνία 60°) για το φρεάτιο DN 1000 -1200mm
- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD και ID
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου: DN 500mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου: DN 500mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου: συγκολλημένη μισή μούφα
- ανυψωτικός σωλήνας δομημένου τοιχώματος DN 1000-1200mm
- σύνδεσμος βάσης: δακτύλιος ή συγκόλληση
- κωνική διατομή: ομόκεντρο DN 1000mm, ομόκεντρο DN 1200mm και εκκεντρικό

Χυτή βάση σε σειρά για το φρεάτιο DN 1000- 1200mm
- σωλήνες ενώσεων: σειρά OD και ID
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εισόδου:
DN630mm
- μέγιστη διάμετρος σωλήνων εξόδου:
DN 630mm
- σύνδεση σωλήνα-φρεατίου:
Λήψη αρχείου .pdf "Τεχνικό φυλλάδιο Φρεατίου 3 εισόδων - 1 εξόδου DN-ID 400" 
Λήψη αρχείου .pdf "Τεχνικό φυλλάδιο Φρεατίου 3 εισόδων - 1 εξόδου DN/ID 600"
Λήψη αρχείου .pdf "Τεχνικό φυλλάδιο Φρεατίου 3 εισόδων - 1 εξόδου 630-800" 
Λήψη αρχείου .pdf "Τεχνικό φυλλάδιο Φρεατίου 3 εισόδων - 1 εξόδουDN-OD 1000-1200"
Λήψη αρχείου .pdf "Τεχνικό φυλλάδιο Φρεατίου 3 εισόδων - 1 εξόδου DN-OD1200 - ID1000"
Λήψη αρχείου .pdf  "Τεχνικό Φυλλάδιο Ομόκεντρου Κώνου DN-OD 1000-1200 και Έκκεντρου κώνου DN/OD 1200"