ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια | Ειδικά εξαρτήματα
Πίσω στο σπίτι


Ειδικά εξαρτήματα

Ο Όμιλος Polieco διαθέτει εργαστήριο που είναι σε θέση να κατασκευάσει ειδικά εξαρτήματα σύμφωνα με σχέδια πελατών. Αυτά τα ειδικά εξαρτήματα κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τους σωλήνες Ecopal ή τους σωλήνες SPIROBOX.Πέρα από τα ειδικά εξαρτήματα που γίνονται από το σωλήνα Ecopal, ο όμιλος Polieco είναι σε θέση να παρέχει μια σειρά από εξαρτήματα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, κατασκευασμένα με τη μέθοδο της έγχυσης (injection moulding system).