ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεάτια
Πίσω στο σπίτι


Φρεάτια


Τα φρεάτια πολυαιθυλενίου προσφέρουν πολλά τεχνικά πλεονεκτήματα και είναι ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις στην κλασική σύνδεση μεταξύ των σωλήνων δομημένων τοιχωμάτων πολυαιθυλενίου και τσιμεντένιων φρεάτιων.

Σειρά προϊόντων Φρεάτια