ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

13/03/2020 - 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B.

Organization, Management and Control Model in compliance with Legislative Decree 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B. Srl
Path: Αποχέτευση | Σωλήνας Ecopal εξωτερικής διαμέτρου
Πίσω στο σπίτι


Σωλήνας Ecopal εξωτερικής διαμέτρου

Σωλήνες δομημένου τοιχώματος τυποποιημένοι με βάση την εξωτερική διάμετρο.Σειρά προϊόντων
Εξωτερική διάμετρος
(mm)
160 200 250 315 350 400 465 500 580 630 700 800 930 1000 1200 1395
Εσωτερική διάμετρος
(mm)
135 170 218 273 300 344 400 427 500 533 600 691 800 855 1024 1200
Αριθμός 6μέτρων μπαρών
σε μια παλέτα
46 30 20 12 10 8 5 Μη παλετοποιημένα
Μέτρα ανά φορτηγό 2208 1440 960 576 480 384 240 240 192 180 144 108 72 60 48 36

Προδιαγραφές Σωλήνων

Σωλήνας διπλού τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, λευκός, λείος εσωτερικά και μαύρος, δομημένος εξωτερικά για υπόγεια δίκτυα υπονόμων χωρίς πίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476 τύπος Β, πιστοποιημένο με τη σήμανση ΡΙΙΡ και UNI / IIP από το Istituto Italiano dei Plastici ( Ιταλικό Ινστιτούτο Πλαστικών) με δακτυλοειδής ακαμψία SN 4 ή SN8 KN/m2, παραγόμενος σε μπάρες 6 ή 12 μέτρων με μούφα από PEAD, P IIP και UNI/IIP και δακτύλιο από EPDM.

Ο σωλήνας παράγεται με βάση το ISO 9001.

1.  Ονομαστική εξωτερική ND διάμετρος...Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος..(≥ από το ελάχιστο που καθιερώνεται από τον κανόνα αναφοράς);
2.  Δακτυλοειδής ακαμψία SN που μετριέται σύμφωνα με το πρότυπο EN κατά ISO 9969;
3.  Αντοχή στη φθορά που πιστοποιείται σύμφωνα με το EN 295-3;
4.  Η στεγανότητα του συστήματος πιστοποιείται στα 0,5 bar πίεση και στα 0,3 bar αρνητική πίεση για 15 λεπτά σύμφωνα με τον κανόνα ΕΝ1277;
5.  Δακτυλοειδής ακαμψία με την εφαρμογή σταθερού φορτίου για 24 ώρες σύμφωνα με το DIN 16961-2;
6.  Σήμανση σωλήνων με βάση τα πρότυπα περιλαμβάνει: όνομα εμπορικών σημάτων, σήμανση UNI/IIP, (μόνο για DN/ID), σήμανση PIIP (μόνο για DN/ID), σήμανση ΕΛΟΤ, ΕΝ, ονομαστική διάμετρο (DN/OD), κλάση δακτυλοειδούς ακαμψίας, υλικό, τύπος, κωδικός περιοχής εφαρμογών, ημέρα /μήνας /χρονιά, ώρες /λεπτά της παραγωγής;
7.  Άλλες σημάνσεις ποιότητας:
      - Σήμανση CSTBatFrench;
      - Σήμανση U German;
      - Σήμανση AENORSpanish.Πίνακας ροής για πλήρωση σωλήνα 95%
Ο υπολογισμός έχει γίνει με τη μέθοδο GAUCKLER - STRICKER.
Η παράμετρος τραχύτητας που προτείνεται από ASTM για τους τυποποιημένους αγωγούς, τα φρεάτια, τους προσαρμοστές, τις γωνίες και τα σιφώνια: Ks = 80.
Οι προτεινόμενες ταχύτητες είναι:
- 0.5 έως 4 m/s για τα υγρά απόβλητα;
- 0.5 έως 7 m/s για τα όμβρια ύδατα.


DN
mm
DI
mm
Κλίση 2‰ Κλίση 5‰ Κλίση 1% Κλίση 5%
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
160 135 5,75 0,41 9,09 0,65 12,85 0,91 28,73 2,05
200 170 10,63 0,48 16,80 0,75 23,76 1,07 53,13 2,39
250 218 20,63 0,56 32,61 0,89 46,12 1,26 103,13 2,82
315 273 37,58 0,65 59,42 1,03 84,03 1,46 187,90 3,27
350 300 48,33 0,70 76,41 1,10 108,06 1,56 241,64 3,48
400 344 69,61 0,76 110,07 1,21 155,66 1,71 348,06 3,82
465 400 104,08 0,84 164,56 1,33 232,73 1,89 520,39 4,22
500 427 123,88 0,88 195,87 1,39 277,01 1,97 619,41 4,41
580 500 188,71 0,98 298,37 1,55 421,96 2,19 943,53 4,90
630 533 223,77 1,02 353,82 1,62 500,37 2,29 1118,86 5,11
700 600 306,86 1,11 485,18 1,75 689,15 2,47 1534,29 5,53
800 691 447,17 1,22 707,04 1,92 999,91 2,72 2235,86 6,08
930 800 660,86 1,34 1044,91 2,12 1477,72 3,00 3304,28 6,70
1000 855 789,06 1,40 1247,61 2,21 1764,39 3,13 3945,30 7,00
1200 1024 1276,44 1,58 2018,23 2,50 2854,21 3,53 6382,20 7,90
1395 1200 1978,43  1,76 3080,73 2,78  4356,81  3,93  9742,13  8,78 


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (498 Kb)