ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

13/03/2020 - 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B.

Organization, Management and Control Model in compliance with Legislative Decree 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B. Srl
Path: Αποχέτευση | Σωλήνες Ecopal, Σύστημα σύνδεσης "No-Loss"
Πίσω στο σπίτι


Σωλήνες Ecopal, Σύστημα σύνδεσης "No-Loss"

Ο δακτύλιος “No-Loss” εγγυάται την στεγάνωση του συστήματος σε κάθε περίπτωση, όπου για διαφορετικούς λόγους, ο κανονικός EPDM δακτύλιος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Ο δακτύλιος “No-Loss” έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον όγκο του πάνω από 3 φορές όταν έλθει σε επαφή με νερό. Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, καλύπτει κάθε κενό που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα και το εσωτερικό τοίχωμα της μούφας σύνδεσης.
Ο δακτύλιος “No-Loss” χρησιμοποιείται προσθετικά με τον κανονικό EPDM δακτύλιο και πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στην δεύτερη και τρίτη πτύχωση του σωλήνα.

Σκοπός της σύνδεσης “No-Loss”
Οι διαρροές των συνδέσεων προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο δακτύλιος “No-Loss” δημιουργεί ένα αδιαπέραστο φράγμα, έτσι ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους μεταφορές «από έξω προς τα μέσα» ή από «μέσα προς τα έξω». Με αυτόν τον τρόπο δεν παρατηρούνται τα παρακάτω φαινόμενα:

- διαρροές υγρών αποβλήτων έξω από το σύστημα;
- εισροές του υδροφόρου μέσα στο σύστημα.

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση
Ο δακτύλιος “No-Loss” τοποθετείται στην σωστή θέση πάνω στους σωλήνες από το εργοστάσιο και προστατεύεται έτσι ώστε κατά την μεταφορά των σωλήνων να αποφευχθεί, λόγω ατυχήματος, η επαφή του με νερό, με συνέπεια την αύξηση του όγκου του.
Στο εργοτάξιο οι εγκαταστάτες πρέπει να αφαιρέσουν το προστατευτικό από τον δακτύλιο “No-Loss”, να τοποθετήσουν τον κανονικό EPDM δακτύλιο στο κενό ανάμεσα στις δύο τελευταίες πτυχώσεις και να προστεθεί η μούφα.

Διαθέσιμες διάμετροι
Το σύστημα είναι διαθέσιμο για τις εξωτερικές διαμέτρους σωλήνων από Φ250 μέχρι Φ800mm και για τις εσωτερικές διαμέτρους από Φ300 μέχρι Φ800mm. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN 16 πολυπροπυλενίου από υψηλό μέτρο ελαστικότητας.

Χαρακτηριστικά
Το σύστημα αποτελείται από σωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου ή από σωλήνες από υψηλό μέτρο ελαστικότητας πολυπροπυλενίου, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13476-1 από μούφα HDPE με σήμανση ΡΙΙΡ από δακτύλιο EPDM και από τον δακτύλιο “No-Loss” ο οποίος διογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με νερό και ο οποίος τοποθετείται στο κενό ανάμεσα στην δεύτερη και τρίτη πτυχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (183 Kb)