ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

13/03/2020 - 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B.

Organization, Management and Control Model in compliance with Legislative Decree 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B. Srl
Path: Αποχέτευση | Διπλό σύστημα σωλήνων Ecopal
Πίσω στο σπίτι


Διπλό σύστημα σωλήνων Ecopal

Σε περιοχές όπου τα εδάφη, οι πηγές και το περιβάλλον χρήζει ιδιαίτερης προστασίας από τυχόν διαρροές, των αποχετευτικών συστημάτων, το «διπλό σύστημα» σωλήνων Ecopal παρουσιάζεται ως η ιδανική λύση για την δημιουργία ενός δικτύου με διπλή εγγύηση στεγανότητας.

Περιγραφή
Το «διπλό σύστημα σωλήνων» αποτελείται από δύο σωλήνες Ecopal διαφορετικών διαμέτρων – η μία μέσα στην άλλη – και συγκρατούνται με πηχάκια πολυαιθυλενίου.
Η εστίαση στο κέντρο του σωλήνα που βρίσκεται μέσα, γίνεται με την συγκόλληση τριών κομματιών πολυαιθυλενίου στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα (σε απόσταση 1200), έτσι συγκρατείται τέλεια στο κέντρο.
Με αυτή την λύση αποφεύγεται η κάμψη της μπάρας και μπορεί εύκολα να ενωθεί με τον επόμενο σωλήνα κατά την τοποθέτηση.
Στο «διπλό σύστημα σωλήνων Ecopal» χρησιμοποιούνται σωλήνες δομημένου τοιχώματος Ecopal σε 6 μέτρες μπάρες και με κλάση δακτυλοειδούς ακαμψίας SN8 KN/m2.
Η σύνδεση των σωλήνων πραγματοποιείται με απλές μούφες ή με ειδικές μούφες οι οποίες συγκολούνται στην άκρη του κάθε σωλήνα, η δεύτερη λύση πρέπει να πραγματοποιηθεί στη μονάδα του εργοστασίου.
Μπορούμε να έχουμε επιπλέον σιγουριά για απόλυτη στεγανότητα χρησιμοποιώντας δύο δακτύλιους στεγάνωσης στην άκρη του κάθε σωλήνα.

Διαδικασία τοποθέτησης
Η διαδικασία τοποθέτησης «διπλού συστήματος σωλήνων Ecopal» μοιάζει με αυτής της τοποθέτησης ενός απλού σωλήνα Ecopal ίδιας σύστασης με αυτής του εξωτερικού σωλήνα του συστήματος.

Προδιαγραφές
Η δημιουργία και τοποθέτηση διπλού συστήματος δικτύου γίνεται από έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό σωλήνα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, συνεξωθυμένο, διπλού τοιχώματος, λείος και λευκός εσωτερικά και δομημένος και μαύρος εξωτερικά, για δίκτυα χωρίς πίεση. Παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13476-1 τύπος Β, πιστοποιημένοι με την σήμανση ΡΙΙΡ α και UNI/IIP από το Ιταλικό Ινστιτούτο Πλαστικών (ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI), με δακτυλοειδή ακαμψία SN8 KN/m2 σε μπάρες των 6 ή 12 μέτρων και σύνδεση με μούφα HDPE με σήμανση Ρ/ΙΙΡα και δύο δακτυλίους από EPDM σε κάθε άκρη του σωλήνα. Ο σωλήνας παράγεται από εταιρείας πιστοποιημένη με ISO 9001.

Ο εξωτερικός σωλήνας πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο ίση με .......mm και εξωτερική διάμετρο ίση με ...........mm. Ο εσωτερικός σωλήνας πρέπει να έχει εξωτερική διάμετρο ίση με ......mm και εσωτερική διάμετρο ίση με …….mm. Στον εσωτερικό σωλήνα έχουν συγκολληθεί στην εξωτερική επιφάνεια τρία διαμήκη κομμάτια από HDPE πάχους 20mm σε απόσταση 120ο το ένα από το άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρήσουν μια συνεχή απόσταση από το εσωτερικό τοίχωμα του εξωτερικού σωλήνα.

Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κλάση δακτυλοειδούς ακαμψίας (SN) μετρημένη σύμφωνα με το EN ISO 9969;
- Αντοχή σε φθορά σύμφωνα με το EN 295-3;
- Η στεγανότητα συστήματος πιστοποιείται στα 0,5 bar πίεση και στα 0,3 bar αρνητική πίεση για 15 λεπτά σύμφωνα με το EN 13476-1;
- Η δακτυλοειδής ακαμψία υπολογίζεται με την εφαρμογή συνεχούς φορτίου για 24 ώρες, σύμφωνα με το DIN 16961 μέρος 2;
- Τα μηχανικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης πιστοποιούνται σύμφωνα με το DIN 19537 μέρος 2;
- Η σήμανση του προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο περιλάβανε: όνομα εμπορικών σημάτων, σήμανση IIP UNI, σήμανση P/IIPa, ονομαστική διάμετρο, δακτυλοειδή ακαμψία, υλικό, τύπος, κωδικών περιοχής εφαρμογών, πληροφορίες παραγωγής (ημερομηνία και ώρα).

- Άλλα σήματα που απαιτούνται:
  Σήμανση Γαλλική CSTBat;
  Σήμανση Γερμανική U;
  Σήμανση Ισπανική AENOR.