ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

13/03/2020 - 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B.

Organization, Management and Control Model in compliance with Legislative Decree 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B. Srl
Path: Αποχέτευση | Εξαρτήματα
Πίσω στο σπίτι


Εξαρτήματα


Τα ειδικά εξαρτήματα κατασκευάζονται από σωλήνα Ecopal. Το εργαστήριο μας μπορεί να κατασκευάσει ειδικά εξαρτήματα μετά από τις υποδείξεις και τα σχέδια των πελατών.
Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν συνδέσεις μεταξύ:

- Σωλήνων Ecopal και σωλήνων άλλων υλικών (σωλήνες πολυαιθυλενίου πιέσεως, PVC, αργιλικούς και τσιμεντοσωλήνες);
- Σωλήνες Ecopal με φρεάτια τσιμεντένια.

Εκτός από τα ειδικά εξαρτήματα τα οποία είναι από σωλήνα, η Polieco μπορεί να προμηθεύσει χυτά εξαρτήματα που παράγονται από σύστημα έγχυσης (injection system). Χυτές γωνίες, ημιταυ και ΤΑΥ διαμέτρων Φ160mm, Φ200mm και Φ250mm, όπου λόγω της εξωτερικής τους δομής παρουσιάζουν πολύ καλή αντοχή στα φορτία που δέχονται.