ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/03/2020 - A donation against COVID-19

Polieco Italia in the fight against Coronavirus

13/03/2020 - 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B.

Organization, Management and Control Model in compliance with Legislative Decree 231/2001 adopted by Industrie Polieco - M.P.B. Srl
Path: Αποχέτευση | Σύνδεση με μούφα
Πίσω στο σπίτι


Σύνδεση με μούφα


Ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης τοποθετείται στην πρώτη πτυχή (για τις διαμέτρους των σωλήνων από Φ250mm μέχρι Φ1200mm) ή στην δεύτερη πτυχή (για τις διαμέτρους των σωλήνων από Φ125mm μέχρι Φ250mm).
Η μούφα θα πρέπει να τοποθετηθεί στους σωλήνες με συνεχή και ίσα κατανεμημένη πίεση μέχρι να φτάσει ο σωλήνας στην εσωτερική πτυχή της μούφας.


Η τοποθέτηση του δακτυλίου ανάμεσα στις δύο πτυχώσεις του σωλήνα γίνεται με τα χέρια: στις μεγάλες διαμέτρους μπορεί να γίνει με την βοήθεια ενός μοχλού.Για την εύκολη τοποθέτηση της μούφας πρώτα λιπαίνουμε το εσωτερικό της μούφας. Με την λίπανση του δακτυλίου, άμμος και χώμα μπορεί να εισέλθουν μέσα στην μούφα και να δημιουργηθούν προβλήματα στεγανότητας.
      


Προτείνεται η χρήση μηχανικών μέσων και παρέμβαση ενός ξύλινου πλασίου για την ισοδύναμη κατανομή του φορτίου.
       
Η επιλογή του υλικού πλήρωσης του σωλήνα είναι πολύ σημαντική. Η κοκκομετρία του υλικού πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορεί να εισέλθει μέσα στις πτυχώσεις του σωλήνα.
Η εικόνα δείχνει τα υλικά που επιλέχθηκαν για την πλήρωση του σωλήνα. Η κοκκομετρία αυτών των υλικών συντελεί στην καλύτερη αντοχή του σωλήνα.