ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποχέτευση
Πίσω στο σπίτι


Αποχέτευση


Ο Ecopal είναι σωλήνας διπλού τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), δομημένος εξωτερικά και λείος εσωτερικά. Είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο προσφέρει τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.

Σειρά προϊόντων Αποχέτευση