ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Μεταφορά και αποθήκευση
Πίσω στο σπίτι


Μεταφορά και αποθήκευση


Χάρη στην αντοχή τους, οι αγωγοί της Polieco δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μεταφοράς, φόρτωσης-εκφόρτωσης και αποθήκευσης.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας, συνίσταται να μην στοιβάζονται περισσότερες από 2 παλέτες και να μην τοποθετούνται οι κουλούρες σε ύψος μεγαλύτερο των 3 μέτρων.