ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Φυσικές, χημικές ιδιότητες
Πίσω στο σπίτι


Φυσικές, χημικές ιδιότητες


Το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας είναι μια θερμοπλαστική ρητίνη.
Στην θερμοκρασία δωματίου η πυκνότητα είναι μεταξύ 0.94 και 0.96 g/cm ³, περίπου το 60% είναι κρυσταλλικό και το υπόλοιπο είναι άμορφο.
Μεταξύ 125° - 135° C, το πολυαιθυλένιο λιώνει και το ιξώδες είναι μοριακά εξαρτώμενο από το βάρος. Η πυκνότητα τήξεως μειώνεται στο 0.80 g/cm ³.
Το πολυαιθυλένιο αντιστέκεται σε χημικούς παράγοντες και προϊόντα και σε διαλύτες. Το πολυαιθυλένιο έχει εξαιρετικές αντοχές στα περισσότερα χημικά προϊόντα και διαλύτες. Μόνο μερικές ουσίες, όπως το decahydronaphtalene ή μερικοί αρωματικοί ή αλογονημένοι υδρογονάνθρακες, μπορούν να διαλύσουν το πολυαιθυλένιο σε υψηλές θερμοκρασίες.
Η χημική καταστροφή του πολυαιθυλενίου γίνεται μόνο υπό την δράση ισχυρών οξέων όπως το νιτρικό οξύ ή θειικό οξύ.


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα σημαντικότερα μηχανικά χαρακτηριστικά του αγωγού καλωδίων είναι:
α) αντοχή σε παραμόρφωση
β) αντοχή σε κρούση

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το σημαντικότερο, καθώς ο σωλήνας θάβεται και υποβάλλεται σε στατικά και δυναμικά φορτία.
Οποιοδήποτε φορτίο που προκαλείται από πίεση (το οποίο περιγράφεται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο) στο έδαφος που καλύπτει τους αγωγούς καλωδίων πρέπει επίσης να προστεθεί.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά την τυχαία πίεση που προκαλείται από τις πέτρες του εδάφους που πέφτουν στην επιφάνεια των αγωγών καλωδίων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του σωλήνα.
Για αυτόν τον λόγο, το στρώμα του εδάφους γύρω από τον αγωγό καλωδίων πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πέτρες μεγαλύτερες από 80-100mm.
Με το πολυαιθυλένιο δεν χρειάζονται περισσότερες δοκιμές σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών καθώς μπορεί να αντιστέκεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (- 50°C) χωρίς να γίνεται εύθραυστο. Ωστόσο πραγματοποιούνται δοκιμές για την συμμόρφωση με τα πρότυπα αγωγών καλωδίων τα οποία υπάρχουν από τότε που οι αγωγοί καλωδίων παράγονταν μόνο από πολυβινύλιο χλωρίδιο (PVC).

α) Αντοχή σε παραμόρφωση.
Η δοκιμή δακτυλιοειδούς ακαμψίας, είναι βασισμένη στο CEI EN 50086-2-4 variant Α1. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, το δοκιμαστικό κομμάτι του αγωγού μήκους 200mm παραμορφώνεται ανάμεσα σε δύο πλάκες 100 X 200 X 15 mm , ώστε να μειωθεί η εξωτερική διάμετρός του κατά 5%. Η δύναμη που απαιτείται πρέπει να υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή (450 Ν ή 750 Ν).
Στο τέλος της δοκιμής, το δοκιμαστικό κομμάτι των αγωγών καλωδίων δεν ταξινομείται, αλλά κηρύσσεται σύμφωνο ή μη-σύμφωνο.

β) Αντοχή σε κρούση.
Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με τη δοκιμή κρούσης.
Ενώ η αντοχή σε παραμόρφωση χαρακτηρίζει τον αγωγό σε όλη την διάρκεια της « υπόγειας» ζωής του, η αντοχή στην κρούση αφορά μόνο την εγκατάστασή του αγωγού.
Η δοκιμή πραγματοποιείται μόνο για λόγους ασφάλειας. Η δοκιμή αποτελείται από την ρίψη ενός βαρίδιου στο κομμάτι της δοκιμής σύμφωνα με το CEI EN 50086-1 και CEI το EN 50086-2-4 παραλλαγή Α1.
Το κομμάτι της δοκιμής ψύχεται στους -5°C για 2 ώρες.
Η δοκιμή αποτελείται από την ρίψη ενός βαριδίου 5 κιλών στο κομμάτι του σωλήνα από ύψος που ποικίλλει ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων (δείτε τον πίνακα «δοκιμή κρούσης»).
Στο τέλος της δοκιμής, δεν θα πρέπει να υπάρχουν οποιεσδήποτε ρωγμές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εισροή νερού από το εσωτερικό του σωλήνα στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα πρέπει να ισχύει σε τουλάχιστον 9 από τα 12 δοκιμαστικά κομμάτια σωλήνα.


  Πίνακας «Δοκιμή κρούσης»
ονομαστική διάμετρος
του σωλήνα (mm)
μάζα του βαριδίου
(Kg)
ύψος
(mm)
≤ 60 5 300
61 ÷ 90 5 400
91 ÷ 140 5 570
> 140 5 800