ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Poliair
Πίσω στο σπίτι


Poliair

Σωλήνας διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Σωλήνας διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),δομημένος εξωτερικά (άσπρου χρώματος) λείος εσωτερικά (μαύρου χρώματος).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε .pdf το φυλλάδιο «Poliair» (476 Kb)