ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | NovICTL
Πίσω στο σπίτι


NovICTL

Θήκη ηλεκτρικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

Σωλήνας πολυαιθυλενίου ΡΕ με λείο εσωτερικό & εξωτερικό τοίχωμα που χρησιμοποιείται για την προστασία των σωλήνων ΡΕΧ.
- Διατίθεται από την διάμετρο Φ20mm μέχρι Φ50mm;
- με ατσαλίνα.

Ø Κουλούρες
100 μ
Κουλούρες
50 μ
20 X  
25 X  
32   X
40   X
50   X