ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | NovICTA
Πίσω στο σπίτι


NovICTA

Ηλεκτρικός αγωγός καλωδίων από πολυπροπυλένιο (PP)

Ηλεκτρικός αγωγός καλωδίων, μονού τοιχώματος από πολυπροπυλένιο (PP).
- Διατίθεται από τη διάμετρο Φ16 mm μέχρι Φ50 mm.

Ø Κουλούρες
500 μ
Κουλούρες
400 μ
Κουλούρες
300 μ
Κουλούρες
120 μ
Κουλούρες
100 μ
Κουλούρες
50 μ
16         X  
20 X       X  
25   X     X  
32     X     X
40       X   X
50           X