ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Ταυτοποίηση
Πίσω στο σπίτι


Ταυτοποίηση


Όλοι οι αγωγοί καλωδίων έχουν σήμανση τύπου ink-jet που εφαρμόζεται στην επιφάνεια σωλήνων σε διαστήματα 3 μέτρων, και για τις μπάρες και για τις κουλούρες. Σύμφωνα με το CEI EN 50086-1 ΚΑΙ τα EN πρότυπα 50086-2-4-Α1. Η σήμανση του σωλήνα περιλαμβάνει:

-     το όνομα του κατασκευαστή;
-     τον κωδικό ταυτότητας του προϊόντος;
-     την ονομαστική διάμετρο;
-     το γράμμα Ν (κανονικός τύπος);
-     τα πρότυπα αναφοράς;
-     τον τίτλο IEMMEQU;
-     οποιαδήποτε ξένη σήμανση;
-     την ημερομηνία κατασκευής;
-     τον χρόνο κατασκευής;
-     την αντίσταση στην παραμόρφωση (450N ή 750N).

Παράδειγμα:
POLIECO 240 DN/OD40 N PREN 50086-2-4/A1 IEMMEQU NF-USE TPC C 627 01/01/06 08:00 450N (750N).


Πίνακες της διάστασης και του μεγέθους διπλού τοιχώματος αγωγών καλωδίων
Οι πίνακες «κουλούρες» και «μπάρες» παρουσιάζουν τις διαστάσεις της παλέτας στις κουλούρες και στις μπάρες. 

Μπάρες
Διάμετρος
mm
αριθμός των
κομματιών σε
κάθε παλέτα
μέτρα για την
κάθε παλέτα
αριθμός των
παλετών ανά
φορτηγό
συνολικά μέτρα
ανά φορτηγό
63 72 432 32 13824
 75 43 276 32 8832
 90 33 198 32  6336
110 105 630 8 5040
125 77 462 8 3696
 140 60 360 8  2880
 160 46 276 8 2208
 200 30 180 8 1440


Κουλούρες
Διάμετρος
mm
μήκος σε
μέτρα
όγκος σε μ3
ανά κουλούρα
40 50 0,100
50 50 0,170
63 50 0,330
 75 50 0,430
 90 50 0,550
110 50 1,000
125 50 1,420
140 50 2,000
160 50 2,000
200 25 2,000