ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Αγωγός καλωδίων διπλού-τοιχώματος
Πίσω στο σπίτι


Αγωγός καλωδίων διπλού-τοιχώματος

Ν Δομημένος εξωτερικά λείος εσωτερικά

Ο διπλού τοιχώματος σωλήνας POLIECO είναι από πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας για την προστασία των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών υπόγειων καλωδίων.

Αποτελείται από δύο συνεξωθημένα τοιχώματα: Το εξωτερικό τοίχωμα είναι δομημένο για μεγαλύτερη αντοχή, σε παραμόρφωση και ευκαμψία. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο για την διευκόλυνση στην εισαγωγή των καλωδίων.

Η ειδική παραγωγική διαδικασία δεν αφήνει κανένα περιθώριο απόκλισης των 2 τοιχωμάτων.

Ο αγωγός διπλού τοιχώματος είναι διαθέσιμος από τη διάμετρο Φ40 mm μέχρι τη διάμετρο Φ200 mm και στις μπάρες και στις κουλούρες.

Μπάρες & Κουλούρες
mm Ø
Κουλούρες
50 μ
Κουλούρες
25 μ
Μπάρες
6 μ
40 X    
50 X    
63 X   X
75 X   X
90 X   X
110 X   X
125 X   X
140 X   X
160 X   X
200   X X

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (479 Kb)