ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Σωλήνας Προστασίας
Πίσω στο σπίτι


Σωλήνας Προστασίας

Αγωγός για τα τηλεφωνικά υπόγεια καλώδια τηλεπικοινωνιών

Αγωγός διπλού τοιχώματος για την προστασία των τηλεφωνικών υπόγειων καλωδίων. Συμμορφώνεται με στον κανόνα 671 αναθ. τηλεπικοινωνιών. 2001.

Ο αγωγός καλωδίων τηλεπικοινωνιών διατίθεται στις διαμέτρους 50-63-125 mm σε κουλούρα.

Αγωγός - Ø mm Κουλούρες
50 X
63 X
125 X

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (441 Kb)