ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων | Χαρακτηριστικά
Πίσω στο σπίτι


Χαρακτηριστικά


Αντοχή σε κρούση στους -25°C.

Αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασιών από -10°C έως +40°C χωρίς αλλοίωση των αρχικών χαρακτηριστικών.

Χάρη στην ευελιξία του, ο σωλήνας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος και κλίση. Η ευελιξία του σωλήνα, βοηθά στο να αποφεύγει όλα τα είδη εμποδίων χωρίς την ανάγκη για ειδικές γωνίες.
Η ελαστικότητα βοηθά στην απορρόφηση όλων των πιέσεων που μπορεί να προκαλούνται από επίγειες κατασκευές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος, σε υπόγεια δίκτυα, καθώς επίσης και σε υγρά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με υγρασία.

Το μικρό βάρος του σωλήνα τον καθιστά εύκολο στην αποθήκευση, την μεταφορά και την εγκατάσταση.

Η σύνδεση μεταξύ δύο σωλήνων γίνεται μέσω μιας εύχρηστης μούφας για την οποία δεν απαιτείται κόλληση. Για την γρήγορη σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και της μούφας προτείνεται η χρήση λιπαντικού, γλιστρώντας το προϊόν στην εσωτερική επιφάνεια της μούφας με την εισαγωγή των ελαστικών δακτυλίων.

Οι σωλήνες διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα για ευκολότερη αναγνώριση.
Παράγεται σε κουλούρες των 50μ. (25 μέτρα για το Φ 200 mm), ή σε μπάρες των 6 μ. Όλα παρέχονται με 1 μούφα.