ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αγωγοί καλωδίων
Πίσω στο σπίτι


Αγωγοί καλωδίων


Αγωγοί: Γενικά Χαρακτηριστικά

Ο σωλήνας προστασίας καλωδίων του ομίλου της Polieco παράγεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) για την προστασία υπόγειων ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

Σειρά προϊόντων Αγωγοί καλωδίων